неділя, 29 липня 2018 р.

Про Міжнародну науково-практичну конференцію «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

Конференція відбудеться 7 вересня 2018 р.
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Передбачається робота за такими напрямами: 1. Історичні витоки та формування лемківської етнічної групи української нації. 2. Історія виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. 3. Спогади суччасників про виселення українців ' з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. 4. Ставлення нацистського та радянського окупаційних режимів до українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. 5. Великі дослідники культури лемків. 6. Особливості розвитку культури лемків. Матеріали конференції (тези, статті) будуть видані окремим електронним збірником.
Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 20 серпня 2018 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com. Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику: Обсяг тез - до 10 тис. знаків Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом — НАЗВА, далі з нового рядка — основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ, далі - пронумерований список джерел та літератури. Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами. Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» - не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє - 2 см; ліве - 2 см; праве - 2 см; абзацний відступ - 1,25 см. Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії: Обсяг статті - до 45 тис. знаків. Детальні умови оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки надаються за запитом на електронну пошту tocippo@gmail.com. Окремим файлом - відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез - “tz”. Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc . УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам. Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов'язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.З питань оформлення та подання матеріалів звертатися за тел. 098-12-74-115.

Про модельно-діяльнісну локацію "Упровадження модельних навчальних програм НУШ з історії та громадянської освіти"

 14 квітня 2022 року під час освітнього трансфер-містечка  інноваційних можливостей - 2022 відбулася модельно-діяльнісна локація "Упров...