четвер, 31 березня 2016 р.

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавстваУКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net
НАКАЗ

18.03.2016                                                                               № 129

Про вивчення стану викладання
та рівня навчальних досягнень
учнів з історії
і правознавства
у загальноосвітніх навчальних
закладах м. Тернополя

         Відповідно до перспективного плану вивчення організаційно-педагогічного та методичного забезпечення предметів інваріантної частини навчального плану на 2012-2017 роки, затвердженого рішенням колегії управління освіти і науки від 26.12.2011 року протокол № 6, річного плану роботи на 2016 рік, на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 07.09.2015 року № 372 «Про здійснення державного інспектування за діяльністю навчальних закладів м. Тернополя у 2015/2016 навчальному році», з метою якісного вивчення стану викладання історії та правознавства, визначення рівня навчальних досягнень учнів 9-11-х класів їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 24

НАКАЗУЮ:

1. Провести у терміни з 05.04 по 18.04.2016 року вивчення стану викладання та навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів з історії та правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Створити робочу групу щодо вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів з історії та правознавства
(додаток 1).
3. Затвердити програму вивчення й аналізу стану викладання історії і правознавства, рівня навчальних досягнень учнів  (додаток 2).
4. Призначити методиста ТКМЦ НОІМ Вівчара А.Д. відповідальним за організацію, методичний супровід та підведення підсумків вивчення стану викладання та якості навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів з історії та правознавства.
5. Заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М.  31 березня 2016 року провести інструктивно-методичну нараду з членами робочої групи з питань організації технології вивчення питання.
6. Методисту ТКМЦ НОІМ Вівчару А.Д.:
6.1. Організувати науково-методичний супровід діяльності членів робочої групи щодо визначення рівня викладання історії, правознавства, відслідкування якості знань учнів та рівня сформованості в них предметних компетентностей.
6.2. До 03.04.2016 року підготувати тексти контрольних робіт з історії та правознавства для учнів 9, 11-х класів.
6.3. Узагальнити матеріали перевірки, обговорити на колегії управління освіти і науки, засіданні міського методичного об’єднання вчителів історії та суспільствознавчих предметів. За підсумками обговорення до 01.09.2016 року видати наказ.
7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів створити умови для роботи членам робочої групи.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М.Начальник управління                                                   О.П.Похиляк
Вівчар Андрій Дмитрович 400994
Сум Ірина Михайлівна 253436


Додаток 1
до наказу управління
освіти і науки ТМР
від 18.03.2016р № 129

Склад робочої групи
з вивчення стану викладання та рівня
навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів
з історії і правознавства


1.     Вівчар Андрій Дмитрович – методист ТКМЦ НОІМ
2.     Конвай Любомир Васильович- учитель історії і правознавства ТЗОШ № 23
3.     Кульчицька Тетяна Володимирівна - учитель історії і правознавства ТСШ № 7
4.     Кушпінська Валентина Петрівна - учитель історії і правознавства ТЗОШ № 16 ім. В.Левицького
5.     Мельник Ганна Федорівна - учитель історії і правознавства ТУГ ім.. І.Франка
6.     Сич Наталія Іванівна - учитель історії і правознавства ТСШ № 17 ім. В.Вихруща
7.     Тарноруда Олег Петрович - учитель історії і правознавства ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука»
8.     Чорба Катерина Олексіївна -  учитель історії і правознавства ТЗОШ № 19
9.     Шашура Любов Ярославівна - учитель історії і правознавства ТЗОШ № 27                                                                                 Додаток 2
                                                                                 Затверджено
наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 18.03.2016 № 129


Програма
 вивчення і аналізу стану викладання історії та правознавства, рівня навчальних досягнень учнів

Методичний інструментарій вивчення стану викладання предметів: відвідування уроків, спостереження, співбесіда з учителями та учнями, анкетування вчителів та учнів, аналіз, самоаналіз уроків, проведення контрольних робіт. Бесіди з керівниками школи, вивчення шкільної документації.

І. Робота з адміністрацією
1.1. Вивчення шкільної документації:
- навчального, річного плану, місце предметів у ньому;
- ознайомлення з програмно-методичним забезпеченням суспільствознавчих предметів.
1.2. Кадрове забезпечення викладання предметів.
1.3. Методична робота з учителями:
- участь педагогів у методичній роботі різного рівня (шкільного, міського);
- участь вчителів у проведенні предметних тижнів, олімпіад.
1.4. Відвідування та аналіз уроків адміністрацією школи. Вивчення педагогічного стилю вчителя. Ефективність рекомендацій адміністрації, результативність виконання.
1.5. Розгляд результатів стану викладання предметів на засіданнях педагогічної ради, методичному об’єднанні, нарадах при директору, наявність наказів з цих питань. Прийняття управлінських рішень та їх виконання.

ІІ Навчально-матеріальна база
2.1. Наявність навчальних посібників.
2.2. Забезпеченість учнів підручниками.
2.3.  Забезпеченість кабінету наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Наявність методичних матеріалів (розробок, доповідей).
2.4. Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.
2.5. Систематизація наочних посібників та роздаткового матеріалу.
2.6. Стан зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.
2.7. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.

ІІІ. Робота з учителем
3.1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання історії та правознавства та їх реалізація у практичній діяльності.
3.2. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.
3.3. Календарно-тематичне планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; до­цільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).
3.4. Самоосвітня робота вчителя. Вивчення законодавчих змін до галузевих кодексів та базових законів України. Врахування нових конституційно-правових реалій при навчанні учнів історії та правознавства.
3.5. Навчально-виховна робота на уроці.

IV. Рівень навчальних досягнень учнів
4.1. Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів 11-их класів:
4.1.1. Порівняльний аналіз зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів;
4.1.2. Порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (річне оцінювання).
4.2. Розбіжність за результатами семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт.
4.3. Вмотивованість виставлення учням тематичних, семестрових, річних оцінок.

V. Позакласна робота з предмета
5.1. Організація факультативних занять, гуртків, клубів, товариств тощо (охоп­лення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предметів, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).
5.2. Проведення науково-практичних конференцій, диспутів, юридичних вечорів, вікторин, кон­курсів, тижнів історії та правознавства, екскурсій, організація лекторіїв тощо.
5.3. Результативність учнів в олімпіадах з історії та правознавства, підготовка учнівських наукових робіт.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Про модельно-діяльнісну локацію "Упровадження модельних навчальних програм НУШ з історії та громадянської освіти"

 14 квітня 2022 року під час освітнього трансфер-містечка  інноваційних можливостей - 2022 відбулася модельно-діяльнісна локація "Упров...