четвер, 31 березня 2016 р.

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавстваУКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net
НАКАЗ

18.03.2016                                                                               № 129

Про вивчення стану викладання
та рівня навчальних досягнень
учнів з історії
і правознавства
у загальноосвітніх навчальних
закладах м. Тернополя

         Відповідно до перспективного плану вивчення організаційно-педагогічного та методичного забезпечення предметів інваріантної частини навчального плану на 2012-2017 роки, затвердженого рішенням колегії управління освіти і науки від 26.12.2011 року протокол № 6, річного плану роботи на 2016 рік, на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 07.09.2015 року № 372 «Про здійснення державного інспектування за діяльністю навчальних закладів м. Тернополя у 2015/2016 навчальному році», з метою якісного вивчення стану викладання історії та правознавства, визначення рівня навчальних досягнень учнів 9-11-х класів їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 24

НАКАЗУЮ:

1. Провести у терміни з 05.04 по 18.04.2016 року вивчення стану викладання та навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів з історії та правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Створити робочу групу щодо вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів з історії та правознавства
(додаток 1).
3. Затвердити програму вивчення й аналізу стану викладання історії і правознавства, рівня навчальних досягнень учнів  (додаток 2).
4. Призначити методиста ТКМЦ НОІМ Вівчара А.Д. відповідальним за організацію, методичний супровід та підведення підсумків вивчення стану викладання та якості навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів з історії та правознавства.
5. Заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М.  31 березня 2016 року провести інструктивно-методичну нараду з членами робочої групи з питань організації технології вивчення питання.
6. Методисту ТКМЦ НОІМ Вівчару А.Д.:
6.1. Організувати науково-методичний супровід діяльності членів робочої групи щодо визначення рівня викладання історії, правознавства, відслідкування якості знань учнів та рівня сформованості в них предметних компетентностей.
6.2. До 03.04.2016 року підготувати тексти контрольних робіт з історії та правознавства для учнів 9, 11-х класів.
6.3. Узагальнити матеріали перевірки, обговорити на колегії управління освіти і науки, засіданні міського методичного об’єднання вчителів історії та суспільствознавчих предметів. За підсумками обговорення до 01.09.2016 року видати наказ.
7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів створити умови для роботи членам робочої групи.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М.Начальник управління                                                   О.П.Похиляк
Вівчар Андрій Дмитрович 400994
Сум Ірина Михайлівна 253436


Додаток 1
до наказу управління
освіти і науки ТМР
від 18.03.2016р № 129

Склад робочої групи
з вивчення стану викладання та рівня
навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів
з історії і правознавства


1.     Вівчар Андрій Дмитрович – методист ТКМЦ НОІМ
2.     Конвай Любомир Васильович- учитель історії і правознавства ТЗОШ № 23
3.     Кульчицька Тетяна Володимирівна - учитель історії і правознавства ТСШ № 7
4.     Кушпінська Валентина Петрівна - учитель історії і правознавства ТЗОШ № 16 ім. В.Левицького
5.     Мельник Ганна Федорівна - учитель історії і правознавства ТУГ ім.. І.Франка
6.     Сич Наталія Іванівна - учитель історії і правознавства ТСШ № 17 ім. В.Вихруща
7.     Тарноруда Олег Петрович - учитель історії і правознавства ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука»
8.     Чорба Катерина Олексіївна -  учитель історії і правознавства ТЗОШ № 19
9.     Шашура Любов Ярославівна - учитель історії і правознавства ТЗОШ № 27                                                                                 Додаток 2
                                                                                 Затверджено
наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 18.03.2016 № 129


Програма
 вивчення і аналізу стану викладання історії та правознавства, рівня навчальних досягнень учнів

Методичний інструментарій вивчення стану викладання предметів: відвідування уроків, спостереження, співбесіда з учителями та учнями, анкетування вчителів та учнів, аналіз, самоаналіз уроків, проведення контрольних робіт. Бесіди з керівниками школи, вивчення шкільної документації.

І. Робота з адміністрацією
1.1. Вивчення шкільної документації:
- навчального, річного плану, місце предметів у ньому;
- ознайомлення з програмно-методичним забезпеченням суспільствознавчих предметів.
1.2. Кадрове забезпечення викладання предметів.
1.3. Методична робота з учителями:
- участь педагогів у методичній роботі різного рівня (шкільного, міського);
- участь вчителів у проведенні предметних тижнів, олімпіад.
1.4. Відвідування та аналіз уроків адміністрацією школи. Вивчення педагогічного стилю вчителя. Ефективність рекомендацій адміністрації, результативність виконання.
1.5. Розгляд результатів стану викладання предметів на засіданнях педагогічної ради, методичному об’єднанні, нарадах при директору, наявність наказів з цих питань. Прийняття управлінських рішень та їх виконання.

ІІ Навчально-матеріальна база
2.1. Наявність навчальних посібників.
2.2. Забезпеченість учнів підручниками.
2.3.  Забезпеченість кабінету наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Наявність методичних матеріалів (розробок, доповідей).
2.4. Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.
2.5. Систематизація наочних посібників та роздаткового матеріалу.
2.6. Стан зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.
2.7. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.

ІІІ. Робота з учителем
3.1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання історії та правознавства та їх реалізація у практичній діяльності.
3.2. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.
3.3. Календарно-тематичне планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; до­цільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).
3.4. Самоосвітня робота вчителя. Вивчення законодавчих змін до галузевих кодексів та базових законів України. Врахування нових конституційно-правових реалій при навчанні учнів історії та правознавства.
3.5. Навчально-виховна робота на уроці.

IV. Рівень навчальних досягнень учнів
4.1. Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів 11-их класів:
4.1.1. Порівняльний аналіз зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів;
4.1.2. Порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (річне оцінювання).
4.2. Розбіжність за результатами семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт.
4.3. Вмотивованість виставлення учням тематичних, семестрових, річних оцінок.

V. Позакласна робота з предмета
5.1. Організація факультативних занять, гуртків, клубів, товариств тощо (охоп­лення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предметів, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).
5.2. Проведення науково-практичних конференцій, диспутів, юридичних вечорів, вікторин, кон­курсів, тижнів історії та правознавства, екскурсій, організація лекторіїв тощо.
5.3. Результативність учнів в олімпіадах з історії та правознавства, підготовка учнівських наукових робіт.

Міський конкурс учнівських есе "Права дитини в моїй країні"

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс учнівських есе
«Права дитини в моїй країні»


1.      Загальні положення.
1.1.           Це Положення визначає систему організаційної роботи щодо проведення міського конкурсу  учнівських есе «Права дитини в моїй країні» (далі – Конкурс).
1.2.           Конкурс  проводиться з метою розвитку культури прав людини, поширенню інформації про права людини, мотивації педагогічних працівників до навчання правам людини.
1.3.           Конкурс проводить Громадська організація «Молодіжний центр розвитку «МІСТ» та Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.


2. Терміни проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проходить у квітні - травні 2016 року.
2.2. До участі в Конкурсі допускаються есе, які будуть направлені на електронну адресу Конкурсу до 25 травня 2016 року.

3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться в 2 етапи:
3.1.1. На першому етапі Журі визначає найкращі есе, які проходять до фіналу. Есе, які пройшли до фіналу публікуються на сайтах організаторів Конкурсу.
3.1.2. На другому етапі, серед есе, які пройшли у фінал, Журі визначає переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місце).

4. Учасники Конкурсу
4.1. У   Конкурсі   можуть   брати   участь учні та учениці старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м.Тернополя.
4.2. Учасники та учасниці Конкурсу повинні мати наукових керівників-консультантів з числа педагогічних працівників.
4.3. Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах.

5.     Умови проведення Конкурсу.
5.1.           У Конкурсі беруть участь роботи українською або російською мовою виконані у в електронному форматі.
5.2.           Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:
·        містять мову ворожнечі, або пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг політичних партій;
·        є плагіатом робот інших авторів;
·        створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну власність;
·        подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.
5.3.           Подані на Конкурс розробки не рецензуються.
5.4.           Рішення про реєстрацію есе для участі в конкурсі приймає Комітет. Комітет має право запросити додаткову інформацію від учасників Конкурсу з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.


6.     Організаційний комітет Конкурсу та Журі Конкурсу
6.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).
6.2. Комітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.
6.3. Для оцінки розробок та визначення переможців Оргкомітет створює Журі Конкурсу (далі Журі).
6.4. Оргкомітет затверджує кількісний та персональний склад Журі.
6.5. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку робіт.

7.     Вимоги до розробок
7.1.           Есе повинно мати наступні частини:
назву; навчальний заклад та клас автора есе; прізвище та ім’я автора есе, прізвище, ім’я та по батькові, посаду наукового керівника-консультантата сам текст есе (дивись Додаток №1)
7.2. Есе  мають  бути  виконані комп'ютерним набором у текстовому редакторі Word:
·        через 1,5 інтервали
·        шрифт TimesNewRoman
·        14 кегль 
·        поля: зверху – 1,5, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5
·        нумерація сторінок – знизу, по центру
7.3. Розмір есе не повинен бути більше 2 аркушів формату А4
7.4. Автор  подає інформацію про себе у вигляді реєстраційної анкети: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце навчання, повна адреса (закладу або домашня), контактні телефони,адреса електронної пошти (дивись Додаток №2). Реєстраційна анкета надсилається на адресу конкурсу в електронній формі, окремо від файлу есе та додатків.

8.     Оцінка робіт та визначення переможців
8.1. Оцінку есе та визначення переможця проводить Журі.
8.2. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання есе через кодування робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами Журі. Кожен з членів Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоюється певна максимальна кількість балів.
8.3.           Критерії оцінювання робіт:
o       Правильне оформлення есе: змістовність, естетичність.
o       Узгодженість теми есе меті та умовам Конкурсу.
o       Актуальність
o       Креативність та оригінальність.
o       Подання власної точки зору (позиції, ставлення) при розкритті проблеми.
o       Логіка в аргументації свої точки зору
o       Наявність прикладів з життя.
8.4.           Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Оргкомітет та Журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.

9.     Нагородження учасників Конкурсу.
9.1. Всі учасники Конкурсу нагороджуються Дипломами учасників Конкурсу.
9.2. Учасники, які зайняли призові місця отримують наступні винагороди:
o       Дипломанти 3 рівня отримують дипломи та подарунки - добірка літератури з прав людини, фірмові футболки.
o       Дипломанти 2 рівня отримують дипломи та подарунки - добірка літератури з прав людини, фірмові футболки та фірмові електронні накопичувачі\флешки.
o       Переможець конкурсу отримує диплом переможця та подарунки - добірку літератури з прав людини, фірмові футболки та фірмові електронні накопичувачі\флешки. Окрім вищезазначених подарунків переможець отримує право на проведення 2-денного семінару на базі школи для шкільної громади, що проводитиметься експертами Програми.
9.4. Урочисте нагородження переможця проводиться по місцю навчання учня. У нагородженні беруть участь представник офісу омбудсмана, експерти та представники програми, запрошуються представники ЗМІ та місцевої влади.
9.5. Семінар в закладі Переможця проводиться по погодженню з адміністрацією закладу.
9.6. Учасники Конкурсу можуть отримувати інші винагороди від організаторів Конкурсу та інших організацій або громадян.

10. Авторські права та право на захист персональних даних
10.1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Конкурсу. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.
10.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.
10.3. Надсилаючи есе та персональні данні на Конкурс учасники Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, надають згоду на збір та обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Конкурсу з метою проведення Конкурсу.

11. Фінансування конкурсу
11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел громадських та інших організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
11.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів організаторів, а також за рахунок спонсорів Конкурсу, а  також  коштів,  не  заборонених законодавством.

12. Прикінцеві положення.
12.1.      Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.

 
Додаток №1
Назва есе
Навчальний заклад та клас автора есе
Прізвище та ім’я автора есе
Прізвище та ім’я наукового керівника автора есе

 

Додаток №2

Реєстраційна анкета
учасника  міського конкурсу учнівських есе
«Права дитини в моїй країні»

Назва есе

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) автора есе

Місце навчання (заклад та клас)

Повна адреса закладу:
Індекс
Населений пункт
Вулиця та номер будинку

Контактний телефон (обов’язково номер мобільного телефону) автора есе

Адреса електронної пошти автора есе

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) наукового керівника автора есе

Контактний телефон (обов’язково номер мобільного телефону) наукового керівника автора есе

Адреса електронної пошти наукового керівника автора есе 


Роботи надсилати «Молодіжному  центру розвитку МІСТ» за електронною адресою: mcr.mist@gmail.com

понеділок, 28 березня 2016 р.

Про відзначення 25-ї річниці незалежності України


На виконання  Указу Президента України “Про відзначення 25-ї річниці незалежності України” від 3 грудня 2015 року № 675  міністерство освіти і науки України пропонує протягом 2016 року провести тижні історії  під загальноукраїнським гаслом “Незалежність. Від 1991-го – назавжди” та інші  заходи, активно висвітлюючи їх  на web-сторінках навчальних закладів (лист МОН України від 24.03.2016 № 1/3-148).

пʼятниця, 11 березня 2016 р.

Про конкурс на створення навчальних онлайн відеокурсів України

       
         З метою заохочення вчителів та викладачів створювати короткі відео курси по своїй тематиці, доступні для всіх бажаючих в мережі Інтернет, благодійним фондом «МагнетікВан.орг» за підтримки Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу оголошено конкурс на створення навчальних онлайн відеокурсів України. 

Педагогічні працівники, які бажають брати участь у конкурсі, розробляють відеоурок по своїй тематиці.  

Переможці конкурсу отримають грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень.

Заявки приймаються до: 1 квітня 2016р.

Умови конкурсу та форма учасника конкурсу за веб-посиланням     http://magneticone.org/grant-na-stvorennya-videourokiv/

Дата повного закінчення робіт: 16.05.2016р

Оголошення результатів –  30.05.2016р.

Контактні особи:  Керівник БФ “МагнетікВан.орг” Ольга Гордієнко,

       email: director@magneticone.org 

Конкурс "ЛЕЛЕКА - 2016"


Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА–2016» відбудеться 24 березня 2016 року.
Бланки завдань та відповідей для учасників Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА-2016» можна отримати 14-16 березня (09:00-12:00,13:00-16:30) у регіонального координатора Конкурсу за адресою м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 7-А, Тернопільський ОКІППО, кабінет №17.

четвер, 10 березня 2016 р.

VI Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок"


Український фонд культури, Київський інститут музики імені Р.М.Глієра, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» за підтримки Міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл», «Громадський форум суспільної етики»» повідомили про проведення VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) з 20 лютого до 20 квітня 2016 року.
Цей конкурс спрямований на популяризацію духовних і моральних надбань, моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, формування громадянської позиції та соціально-правової активності учнів і студентів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до багатоетнічної та толерантної України, готовності до її захисту, забезпечення  суверенітету держави, територіальної цілісності та недоторканості країни. 
     Для участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх та студенти вищих навчальних закладів.
Умови конкурсу розміщені на офіційних Інтернет-сайтах: Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» (aup.org.ua ), Київського інституту музики імені Р.М.Глієра (glierinstitute.org), Українського фонду культури ( ufk.in.ua).

неділя, 6 березня 2016 р.

ІХ Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей»

З 3 по 5 березня 2016 року у м.Тернополі проходив ІХ Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей». Форум відбувався під патронатом міського голови С.Надала та за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту проблем виховання НАПН України, Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, Департаменту освіти і науки ТОДА, Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, ТНВК ШПЛ №2, Тернопільської обласної дитячої громадської організації «Голос дитини». Цьогорічний Форум був присвячений 60-річниці Тернопільської школи № 2 та створенню на її базі правового ліцею.

        


 З березня 2016 року у Тернопільському обласному драматичному театрі відбулося урочисте відкриття форуму. Учасниками форуму стали 17 команд з різних областей України. Місто Тернопіль представляли 5 команд: Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка, Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18, Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28, ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2».

4 березня в конференцзалі Тернопільського національного економічного університету учасники представили власні проекти на важливі теми сучасного суспільства, а саме:
-         Україна понад усе.
-         Рівність заради демократії. Національна толерантність, проблеми міграції.
-         Програма формування громадянської совісті: патріоти, волонтери, активісти.
-         Шляхи підвищення медіаграмотності.
-         Просоціальна позиція особистості сьогодні, завтра, вчора.

Про модельно-діяльнісну локацію "Упровадження модельних навчальних програм НУШ з історії та громадянської освіти"

 14 квітня 2022 року під час освітнього трансфер-містечка  інноваційних можливостей - 2022 відбулася модельно-діяльнісна локація "Упров...