вівторок, 19 вересня 2017 р.

Про V Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць»

        
З вересня 2017 року до березня 2018-го триватиме V Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць», який проводить Посольство Литовської Республіки в Україні.
         У конкурсі можуть взяти участь учні і вихованці 8-11 класів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій України.
Роботи прийматимуть до 19 січня 2018 року на електронну скриньку yaevropeets@ukr.net 
Підсумки завершального етапу конкурсу підведуть у березні 2018 року. За рішенням журі конкурсу автори кращих робіт, за можливості, будуть запрошені до участі у міжнародній поїздці до Литовської Республіки в межах культурного обміну в 2018 році.
        За додатковою інформацією можна звертатись до організаційного комітету конкурсу за телефонами: (044) 501-01-15, (044) 400-43-01.

понеділок, 18 вересня 2017 р.

Про міжнародну культурно-освітню поїздку "Я-європеєць"Відповідно до листа Міністерства культури України від 4.08.2017р. № 89/4/15-17 «Про організацію Міжнародної культурно-освітньої поїздки «Я – європеєць» у рамках спільної діяльності Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» та Литовської громадської організації «Від серця до серця» за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні з 29 жовтня по 2 листопада 2017 року планується міжнародна культурно-освітня поїздка «Я – європеєць» до Польщі та Литви (орієнтовна програма додається).
Метою поїздки є підтримка обдарованих дітей і молоді; встановлення творчих контактів, сприяння дружнім зв’язкам і зміцненню взаємодії між різними представниками соціально-гуманітарної, культурно-освітньої сфери з різних регіонів України, зарубіжних країн; створення умов щодо обміну досвідом, підвищення професійної майстерності.
Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, обласних державних адміністрацій, соціально-гуманітарної сфери, учні загальноосвітніх, позашкільних, співробітники, студенти професійно-технічних, вищих навчальних закладів, учасники Міжнародного конкурсу малюнків «Здай кров заради життя», Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць» тощо.
Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки або відряджуючої сторони.
Документи (перелік додається), необхідні для оформлення шенгенських віз (окрім власників біометричних паспортів), надсилаються до 2 жовтня 2017 року до Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» за адресою: 03062, м. Київ, вул. Щербакова, 31/40, офіс 62 або надаються особисто після попередньої реєстрації за телефонами: 044-501-01-15, 067-407-77-98, 050-447-49-68, 097-908-52-28,  093-214-64-17.

Про Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії КоваленкоНа виконання Указу Президента України № 523/2016 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу» та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2017р.  № 1/9-491 «Про проведення конкурсу» передбачено проведення Міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко.
       Організаторами Конкурсу є Громадська організація «Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору» (HREC in Ukraine), за підтримки і сприяння Інституту історії України НАН України, Науково-освітнього консорціуму з вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського університету.
        Умови Міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових ітворчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко. 

середа, 13 вересня 2017 р.

Про всеукраїнську науково-практичну конференцію, приурочену 75-річчю від заснування Української Повстанської армії "Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика"

Конференція відбудеться 13-14 жовтня 2017 р.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
13 жовтня
У програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:
1. Історія:
- Українська національна революція 1917–1921 рр.;
- Підпільна та повстанська боротьба українців у міжвоєнний період;
- Збройні формування українських націоналістів періоду ІІ світової війни та повоєнного
часу.
2. Політологія:
- Еволюція теорії українського націоналізму
- Політична культура українського націоналізму
- Український націоналізм у системі політичних відносин.
3. Педагогіка та психологія:
- Етнопедагогічні засади націоналізму;
- Освітньо-виховна діяльність українських націоналістичних формувань;
- Національно-патріотичне виховання в освітній системі України.
14 жовтня
Виїзд у штаб УПА с. Антонівці Шумського району Тернопільської області. Участь в
урочистих заходах до 75-річчя утворення УПА.
Видання збірника планується до початку конференції.
Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді (тез) виступу просимо
надсилати до 20 вересня 2017 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (email):
tocippo@gmail.com.
Авторам буде видано 1 примірник збірника матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення доповіді (тез виступу) для публікації у збірнику:
Обсяг тез – до 10 тис. знаків
Обсяг доповіді – до 25 тис. знаків
Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від
поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, та/або учене звання (за наявності),
місце роботи/навчання, місто проживання. Нижче великими літерами напівжирним
шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами
напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ,
далі – пронумерований список джерел та літератури.
Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання
тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.
Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті.
Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні
відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.
Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times
New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2
см; абзацний відступ – 1,25 см.
Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий
ступінь та/або вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні
дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами
прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва
файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .
УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах, несе автор матеріалу.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним
вище вимогам.
З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального секретаря
конференції Янюка Івана Федоровича – тел. 098-12-74-115. E-mail: tocippo@gmail.com
Зразок оформлення тез доповіді:
УДК 94 (477)
Петренко П. П.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
Назва
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Наукові звання та ступені вказувати повністю. Скорочень не допускається.
Заявка на участь (повні відомості про автора):
ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:
Посада:
Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):
Вчений ступінь (за наявності):
Вчене звання (за наявності):
Напрямок (секція):
Назва тез / доповіді:
Контактний телефон:
Електронна адреса:

Про модельно-діяльнісну локацію "Упровадження модельних навчальних програм НУШ з історії та громадянської освіти"

 14 квітня 2022 року під час освітнього трансфер-містечка  інноваційних можливостей - 2022 відбулася модельно-діяльнісна локація "Упров...