пʼятниця, 12 вересня 2014 р.

Про Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами «Україна-Єдина!»Про Всеукраїнський фестиваль       
соціальної реклами «Україна-Єдина!»


        

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі з метою забезпечення системної просвітницько-профілактичної роботи, морального виховання підростаючого покоління та підвищення рівня культури школярів і студентів спільно з Львівською міською радою проводить Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами «Україна – Єдина!».
Фестиваль покликаний створити належні умови для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки як основи консолідації  Українського народу. Переможці Фестивалю будуть урочисто нагороджені дипломами Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі у м. Львові 27 вересня 2014 року.

Координати організаційного комітету:
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
04053, м. Київ, вул. Артема, 73
Електронна адреса: info@moral.gov.ua
Контактний телефон:  (044) 486-17-99, 486-35-99, 486-16-84


Національна експертна комісія України
з питань захисту суспільної моралі
Львівська міська рада

Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами
«Україна – Єдина!»

м. Львів, 27 вересня 2014 року
                                                                                     

УМОВИ
проведення Всеукраїнського фестивалю соціальної реклами
«Україна – Єдина!»

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі спільно з Львівською міською радою проводить Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами «Україна – Єдина!».
З метою визначення переможців створюється організаційний комітет та Журі Фестивалю, до складу яких входять представники від організатора, державних установ та громадських організацій. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює організаційний комітет.

Учасником Фестивалю може бути будь-яка фізична або юридична особа. Учасник має право надіслати лише одну роботу на Фестиваль.
Участь у Фестивалі є безкоштовною.

Журі оцінює кожну творчу роботу за 5-ти бальною шкалою за такими критеріями:
-         відповідність роботи цілям Фестивалю;
-         професіоналізм (техніка і якість виконання);
-         аргументованість (рівень інформативності, розкриття ідеї через заклики, гасла);
-         оригінальність (новизна ідеї, креативність);
-         позитивність.

Терміни проведення Фестивалю: з 10 вересня 2014 року по 27 вересня 2014 року. Роботи приймаються з 10 вересня 2014 року по 21 вересня 2014 року.

NB!  Після розгляду надісланих Вами матеріалів, організаційний комітет надішле Вам електронне повідомлення про результат розгляду матеріалів.


Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на Фестиваль
Творчі роботи приймаються на Фестиваль за такими номінаціями:

соціальний плакат:  макет плакату повинен бути записаний на СD/DVD  диску в масштабі 1:1 з розширенням не менше 300 dpi у форматі JPEG/TIFF. Робота має супроводжуватись гаслом чи іншим авторським текстом. До диску з роботою додається кольорова роздруківка плакату на аркуші формату А4 з зазначенням ПІБ автора (колективу авторів) із зворотної сторони  зображення;

відеоролик: надається на СD/DVD диску у форматі  AVI, FLV (тривалістю не більше 30 секунд), кожен ролик чи Flash-відео надається на окремому носію з текстовим описом сценарію: з початку відеоролика має бути назва Фестивалю, назва конкурсної роботи.

Творча робота, надіслана на Фестиваль, має бути власною розробкою учасника (декількох учасників) у будь-якій формі і не суперечити етичним нормам та чинному законодавству України.
Творчі роботи, які не відповідають вищезазначеним вимогам та нормам чинного законодавства, організаційним комітетом не розглядаються.
Заявка на участь у  Фестивалі (див. додаток) та творчі роботи надсилаються до 21 вересня 2014 року (включно) в двох примірниках на адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі та на електронну адресу організаційного комітету Фестивалю: info@moral.gov.ua.
Пересилання творчих робіт на Фестиваль здійснюється за рахунок відправника.

Заявки, на участь у Фестивалі, подані після граничної дати їх прийняття, не розглядаються. Заявка оформлюється державною мовою, шрифтом Times New Roman, розміром 14 через 1,5 інтервали.
Надсиланням матеріалів учасники надають згоду на їх оприлюднення по телебаченню, в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації, а також на те, що їх повернення Організатором не здійснюється.

Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Зразок заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ

Учасник

1.     Прізвище, ім’я, по батькові учасника
2.     Дата народження/ Вік
3.     Рід занять (студент, працюючий, непрацюючий, військовослужбовець, інше)
4.     Регіон
5.     E-mail
6.     Контактний телефон

Творча робота

1.     Назва творчої роботи
2.     Номінація (відповідно до Положення)
3.     Стисла анотація (1–2 речення)

Із правилами участі у Всеукраїнському фестивалі соціальної реклами «Україна – Єдина!» та Положенням про Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами «Україна – Єдина!» згоден (згодна) та відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» даю свою згоду на обробку своїх персональних даних, що пов’язана з організацією та проведенням Фестивалю. Підтверджую, що я є автором/співавтором творчої роботи, поданої на Фестиваль.
Підпис (и) _______________________________________________
Дата заповнення заявки «____» __________________ 2014 р.

Увага! Творчі роботи приймаються тільки разом із заявками до 21 вересня 2014 року (включно).
Кожна творча робота оформлюється окремою заявкою.


       

вівторок, 9 вересня 2014 р.

Про Всеукраїнський конкурс на кращий урок / виховний західПро Всеукраїнський конкурс на кращий урок / виховний захід

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Проектом Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» запрошують педагогічних працівників до участі у Всеукраїнському конкурсі уроків та виховних заходів для учнів 5-11 класів з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах.
Додаткова інформація:
        

Додаток   до листа департаменту загальної   середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
від 20.06.2014   №2/2-13-940-14


 УМОВИ
проведення Всеукраїнського конкурсу уроків та виховних заходів  з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах

1.         Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс уроків з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах (далі - Конкурс) проводить Міністерство освіти і науки України спільно з Проектом Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» з метою впровадження положень ст.10 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ.
1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
-           привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем подолання всіх форм насильства щодо дітей;
-           сприяння інноваційній діяльності в системі загальної середньої освіти;
-           удосконалення фахової майстерності вчителів, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів;
-           популяризація педагогічного досвіду пов'язаного з впровадженням нових підходів в освіту.
2.         Проведення Конкурсу
2.1.      Конкурс проводиться з предметів інваріантної та варіативної частин навчальних планів  для  5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На конкурс можуть бути подані також плани - конспекти виховних заходів.
2.2.      Разом із електронною заявкою подається план-конспект уроку чи виховного заходу   з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах. Подання здійснюється за адресою konkursurokiv@gmail.com.
2.3.      Документи подаються українською мовою до 15 жовтня 2014 року.
2.4.      Конкурс відбувається в два етапи. На першому етапі журі конкурсу відбирає 20 кращих планів - конспектів уроків з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах. Оголошення результатів відбудеться 7 листопада 2014 року.
2.5.      На другому етапі учасники Конкурсу  проводять урок  чи виховний захід, що триває не більше 45 хвилин, відповідно до поданого план-конспекту та роблять його самоаналіз. Черговість проведення уроків чи виховних заходів  визначається жеребкуванням.
2.6.      Результати проведення всеукраїнського конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та всі члени журі.
2.7.      Організацію Конкурсу та методичне забезпечення конкурсних випробувань здійснює департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Проектом Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні».
3.         Оргкомітет Конкурсу
3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється  оргкомітет.
3.2 До складу оргкомітету включаються працівники департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та представники Проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні, на яких покладається відповідальність за координацію та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог проведення Конкурсу.
3.3.Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря.
Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.
3.5. Члени оргкомітету Конкурсу:
-           проводять організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
-           забезпечують Порядок проведення Конкурсу;
-           готують документацію для проведення Конкурсу (програми, бланки протоколів, звіти тощо);
-           вносять пропозиції щодо відзначення організаторів конкурсу;
-           сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації;
-           не втручаються в процес оцінювання конкурсних випробувань.
4.         Журі Конкурсу
4.1.      Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників та вчителів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки документів і творчих випробувань, мають авторитет серед педагогів. Також до складу журі включаються представник проекту «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (за згодою), представник  Міністерства соціальної політики України (за згодою), представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою), а також інших органів влади.
Кількість членів журі не перевищує 15 осіб.
 4.2.     До складу журі не можуть входити особи, що мають родинні або виробничі відносини з учасниками конкурсу.
4.3.      Журі затверджує завдання для проведення випробувань та критерії їх оцінювання.
4.4.      Голова журі:
-           відповідає за організацію роботи журі,   дотримання порядку проведення конкурсних випробувань, оформлення відповідних документів;
-           несе відповідальність за об'єктивність оцінювання робіт учасників Конкурсу.
4.5.      Члени журі конкурсу:
-           беруть участь у визначенні критеріїв оцінювання поданих на конкурс матеріалів та проведених вчителями уроків;
-           перевіряють і оцінюють матеріали, представлені на Конкурс;
-           складають оціночні відомості;
-           визначають 20 учасниць/учасників Конкурсу, які набрали більшу суму балів на першому етапі, і трьох переможців вирішального випробувана другого етапу;
-           встановлюють спеціальні відзнаки для окремих учасників/учасниць вирішального випробовування за особливі досягнення.
5. Учасники/учасниці Конкурсу
5.1.      Учасниками/учасницями Конкурсу можуть бути вчителі -
громадяни/громадянки України, які мають відповідну фахову освіту, викладають у загальноосвітніх навчальних закладах або мають таке право.
Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
5.2.      Учасники/учасниці Конкурсу:
-           мають ознайомитись з порядком і умовами проведення Конкурсу та суворо їх дотримуватись, а також з характером і обсягом, випробувань, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо;
-           можуть ознайомитись з результатами змагань Конкурсу та одержати пояснення щодо критеріїв оцінки, а також обґрунтовану відповідь, у випадку виникнення суперечливих питань, після завершення відповідного етапу;
-           не можуть залучати сторонніх осіб до участі в перебігу змагань, підготовці уроку.

6. Визначення переможців та  лауреатів Конкурсу, відзначення учасників/учасниць
6.1.      Переможцями Конкурсу вважаються 3 учасники/учасниці, які набрали найбільшу кількість балів за проведений урок;
6.2.      Лауреатами Конкурсу вважаються двадцять учасників/учасниць, які за результатами заключного туру набрали найбільшу кількість балів;
6.3.      Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата конкурсу.
7. Публікація матеріалів, надісланих на Конкурс
7.1.      Із матеріалів, надісланих на конкурс формується каталог педагогічної майстерності. Розробки уроків та позакласних заходів друкуються у фахових виданнях Міністерства освіти і науки та Проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні».
7.2.      Надсилання матеріалів для участі у Конкурсі автоматично означає згоду учасників/учасниць на їх публікацію Міністерством освіти і науки України та/або Проектом Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні».
8. Фінансування Конкурсу
Фінансові витрати на підготовку і проведення Конкурсу і нагородження його переможців – за рахунок бюджету Проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні», що фінансується за сприяння Уряду Норвегії.


 Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі уроків та виховних заходів  з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах

1.                   
Прізвище, ім’я, по-батькові

2.                   
Дата народження

3.                   
Контактна адреса

4.                   
Електронна пошта

5.                   
Телефон

6.                   
Місце роботи, посада, адреса

7.                   
Назва уроку, який представлено на конкурс

8.                   
Клас (цільова група), на який розрахований урок

9.                   
Необхідне обладнання для проведення уроку

10.               
Освіта, кваліфікація
Назва закладу, що закінчили

11.               
Курси, тренінги, інше додаткове навчання, що відповідає тематиці цього конкурсу

12.               
Досвід викладацької роботи (дати; назва дисципліни або курсу; назва установи, для якої викладався курс) *

13.               
Досвід роботи з питань подолання та попередження насильства щодо дітей  *

14.               
Наукові дослідження,  публікації, розроблені навчальні матеріали (якщо є), що стосуються тематики конкурсу. Можете також додати окремим списком до анкети *

15.               
Контактні дані особи, яка могла б надати рекомендації щодо вас як професіонала
(ПІБ, місце роботи, посада, контактний телефон)

16.               
Інша важлива інформація, яку б Ви хотіли зазначити


Дата ____________________________________

Організатори залишають за собою право зробити запит на додаткові документи, що підтверджують Ваш професійний досвід.
 

Про модельно-діяльнісну локацію "Упровадження модельних навчальних програм НУШ з історії та громадянської освіти"

 14 квітня 2022 року під час освітнього трансфер-містечка  інноваційних можливостей - 2022 відбулася модельно-діяльнісна локація "Упров...