вівторок, 20 березня 2018 р.

Про Всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію22-25 листопада 2018 року у м. Святогірськ відбудеться ХІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської та студентської молоді з міжнародною участю
«Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття»

 Основні напрями роботи конференції:
·Південно-Східна Україна з найдавніших часів до початку ХХ ст.
·Історія Південно-Східної України у ХХ – на початку ХХІ ст.
·Етнологія та етнографія Південно-Східної України.
·Релігійні та культурно-освітні процеси в регіоні.
·Екологія та географія Південно-Східної України.
·Археологія Південно-Східної України.

У рамках конференції відбудеться подіумна дискусія «Актуальні проблеми вивчення регіональної історії Південно-Східної України».
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.
До участі в конференції запрошуються делегації загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів освіти України та інших країн, до складу яких входять учні, вихованці, студенти віком до 21 року та один керівник.
Заявку на участь (додаток А) і матеріали доповідей (додаток Б) необхідно надіслати до 01 червня 2018 року електронною поштою на адресу: shidoctk@gmail.com
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей
Обсяг тексту зі списком літератури та додатками – до 5 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman 14 pt, без переносів, інтервал 1,5 з вирівнюванням по ширині, поля 15 мм з усіх боків, абзацний відступ – 10 мм, сторінки не нумеруються). Лапки у тексті застосовувати кутові – «», дефіс – «-», а тире «–».
Назва доповіді друкується посередині. Дані про автора (авторів) розміщуються нижче – вирівнювання за правим краєм. Указується: прізвище та ім’я автора без скорочень, навчальний заклад, назва населеного пункту, назва країни. Дані про керівника (керівників) роботи – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь (за наявності), вказується назва секції, на яку подається стаття. Посилання на літературу подаються у квадратних дужках після тексту, де вони згадані, за зразком: [1, с. 134]. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95–97]. Список літератури подається в порядку появи посилань в тексті. Бібліографічний опис літератури має бути оформленим відповідно до вимог, зазначених у стандартах ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Матеріали доповідей можуть містити фотодокументи. Текст подається в електронному вигляді (формат MS Word for Windows 98–2007 або формат RTF).
Вимоги до фотодокументів
Матеріали доповіді можуть містити до 4-х одиниць фотодокументів, в тексті робиться відповідне посилання на зображення. Файли з зображеннями, названі відповідно до посилань в тексті (наскрізна нумерація за порядком викладення) мають бути записані окремими файлами в форматі JPG або TIFF. Роздільна здатність зображення має бути 72-300 dpi.
Програма конференції передбачає авторський виступ з тезами доповіді під час роботи у секціях (до 7 хвилин).
Матеріали, які виконані з порушенням зазначених вимог, редколегією конференції не розглядатимуться. До матеріалів робіт можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.
Список запрошених буде опубліковано в жовтні на офіційному сайті Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді – http://doctk.klasna.com
Під час роботи конференції заплановано екскурсії, майстер-клас з бальних танців, бал з вечірнім дрес-кодом: дівчата вдягнені в елегантні сукні, юні джентльмени – у костюми.
Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок сторони, яка відряджає.
Контакти: +38-066-737-57-15Булдакова Олена Вікторівна, завідувач туристсько-краєзнавчого відділу
+38-066-014-42-53 – Азізова Оксана Анатоліївна, методист туристсько-краєзнавчого відділу

Додаток А

ЗАЯВКА
на участь у ХІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю
«Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття»
____________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

№ з/п
Доповідач (прізвище, ім’я учня, вихованця; клас, назва гуртка, творчого об’єднання); найменування навчального закладу
ПІБ, посада керівника краєзнавчо-дослідницької роботи (повністю), його контактні дані
Тема доповіді
Секція
Необхідне технічне обладнання
1

2Керівник делегації ______________________
Контактні дані: моб. телефон, е-mail: ______
Необхідність поселення делегації (так/ні, кількість осіб та їх стать):________________

Керівник установи (закладу):
______           _______________________
(Підпис)       (Прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток Б

Зразок оформлення матеріалів доповіді

ТЕМА ДОПОВІДІ

Сидоренко Павло,
учень 10 кл. ЗОШ № 35, м. Краматорськ,
Донецька область, Україна
Керівник: Коваленко Ігор Сергійович,
учитель історії ЗОШ № 35, м. Краматорськ
Секція: Південно-Східна Україна з найдавніших часів до початку ХХ ст.

Текст доповіді
Література

1.     Статистичний щорічник за 2015 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ : Август Трейд, 2016. – Режим доступу : http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 2015.pdf. – Назва з екрану.
2.     Державний архів Харківської області, ф. Р-2982, оп. 1, спр. 5.
3.     Інтерв’ю з Іваненком Сергієм Івановичем, 1945 р.н. (с. Черкаське Слов’янського району Донецької області, 5 вересня 2016 р. Транскрибований аудіозапис) // Особистий архів автора.
4.     Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI–XVIII ст. / В. О. Пірко; Донец. нац. ун-т, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2004. – 223 c.
5.     Penter T. Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 1953 / T. Penter. – Essen : Klartext Verlag, 2010. – 467 s.

пʼятниця, 23 лютого 2018 р.

Про міський Форум проектів та ініціатив учнівського самоврядування

        22 лютого 2018 року у приміщенні ТНВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2"  учнівським парламентом м.Тернополя "НАСНАГА" було організовано міський Форум проектів та ініціатив учнівського самоврядування. На Форумі було продемонстровано 20 проектів, серед яких переважали волонтерські та соціальні проекти.
       Кожен з презентованих проектів був індивідуальним та неповторним, що свідчить про те, що в кожному із навчальних закладів учнівське самоврядування має власні ідеї для реалізації.

      

четвер, 15 лютого 2018 р.

ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю

       15 лютого 2018 року у приміщенні Тернопільського  національного економічного університету відбулося відкриття ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю.
З вітальним словом до учасників виступили: заступник міністра юстиції України С.І.Петухов та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О.Бицюра.
        Змістовним на ідеї був захист учасниками проектів. Представники Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Полтавської області представили проект "Шкільне право" в якому провели сукупне дослідження прав та обов'язків учнів. Учні із Кривого Рогу представили проект "Дитинство без насильства. Формула любові", в якому звернули увагу на проблему жорстокості і насильства над дітьми, здійснення покращення процесу інформування дітей щодо їх участі в правових процесах. Виступи дітей із Запоріжжя (ЗОШ І-ІІІ ст. № 88) та Тернополя (ТНВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2), які обрали проект "Дитинство без насилля. Формування правового імунітету" підкреслили важливість мотивації для учнів як важливого чинника, що сприятиме здобуттю правових знань.
         Презентації проектів ще раз засвідчили наскільки цікавими є думки та пропозиції дітей, їх бачення ситуації та шляхів її вирішення.


понеділок, 12 лютого 2018 р.

ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю

ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю пройде з  15 по 16 лютого 2018 року в м.Тернополі. Відкриття форуму відбудеться 15 лютого 2018 року у приміщенні Тернопільського  національного економічного університету о 13.00 год. за адресою: м.Тернопіль, вул. Львівська, 11.