субота, 15 вересня 2018 р.

Анонс заходу

25 вересня 2018 року заплановано проведення семінару вчителів історії та правознавства на тему: "Використання можливостей інтерактивних навчальних карт: "Історія становлення території України, історія Тернопілля, м.Тернополя" в освітньому процесі".
Організатори: ТКМЦНОІМ, MagneticOne, ТЗОШ №28.
Місце проведення: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28.
Початок о 14:00.

Про заняття інтелектуального клубу педагога суспільствознавця

11 вересня 2018 року відбулося заняття інтелектуального клубу суспільствознавця на тему: "Використання ігрових технологій під час уроків історії України в 10 класі ("Українська революція 1917-1921 років").вівторок, 28 серпня 2018 р.

Про веб-конференцію щодо викладання предметів освітньої галузі "суспільствознавство" у 2018/2019 навчальному році

30 серпня 2018 року з 13:50 до 14:30 год. Відділ суспільствознавчої освіти НАПН України проводитиме Веб-конференцію щодо викладання предметів освітньої галузі "суспільствознавство" в 2018/2019 навчальному році. Повний інтерактив з онлайн-глядачами!
 Графік проведення конференції та умови реєстрації подано на сайті www.augustconf.org.

Методичні рекомендації до 2018-2019 навчального року

Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році

неділя, 29 липня 2018 р.

Про Міжнародну науково-практичну конференцію «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

Конференція відбудеться 7 вересня 2018 р.
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Передбачається робота за такими напрямами: 1. Історичні витоки та формування лемківської етнічної групи української нації. 2. Історія виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. 3. Спогади суччасників про виселення українців ' з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. 4. Ставлення нацистського та радянського окупаційних режимів до українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. 5. Великі дослідники культури лемків. 6. Особливості розвитку культури лемків. Матеріали конференції (тези, статті) будуть видані окремим електронним збірником.
Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 20 серпня 2018 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com. Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику: Обсяг тез - до 10 тис. знаків Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом — НАЗВА, далі з нового рядка — основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ, далі - пронумерований список джерел та літератури. Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами. Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» - не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє - 2 см; ліве - 2 см; праве - 2 см; абзацний відступ - 1,25 см. Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії: Обсяг статті - до 45 тис. знаків. Детальні умови оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки надаються за запитом на електронну пошту tocippo@gmail.com. Окремим файлом - відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез - “tz”. Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc . УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам. Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов'язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.З питань оформлення та подання матеріалів звертатися за тел. 098-12-74-115.

четвер, 7 червня 2018 р.

Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "ІІІ Надзвичайний Збір ОУН-державотворчий чин Воюючої України 1940-их років"

          У селі Золота Слобода Козівського району 24 серпня 2018 року
відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІІ Надзвичайний
Збір ОУН - державотворчий чин Воюючої України 1940-их років» (далі —
Конференція). Співорганізаторами Конференції є Тернопільський обласний
комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти та Державний архів
Тернопільської області.
       Матеріали (тези, статті) від учасників Конференції приймаються
оргкомітетом до 20 липня 2018 р. Вимоги до оформлення матеріалів і детальна інформація щодо Конференції були надіслані закладам загальної середньої освіти.