Олімпіади

Зразки завдань з альтернативної олімпіади з історії для 6 класів

 Завданя ІІ етапу олімпіади з правознавства 2019р.
11 клас
10 клас
9 клас

Завдання ІІ етапу олімпіади з історії 2019р.
11 клас 
10 клас 
 9 клас
 8 клас
Завданя ІІ етапу олімпіади з правознавства 2018р.

9 клас

10 клас

11 клас

Завдання ІІ етапу олімпіади з історії 2018р.

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

 Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства 2017р.

9 клас

10 клас

11 клас

Завдання ІІ етапу олімпіади з історії 2017р.

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас

ЗРАЗКИ  ЗАВДАНЬ на І (міжшкільний) етап олімпіади з правознавства 10 кл.


 Завдання ІІ етапу олімпіади з історії 2016р.

8 клас

9 клас

10 клас 

11 клас 


 Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства 2016р.

9 клас

10 клас

11 клас

Завдання ІІІ етапу олімпіади з історії 2016р.

Завдання ІІ етапу олімпіади з історії 2015р.


II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії   11 КЛАС

1. Вкажіть дати подій.
Одна правильна відповідь – 1 бал. Усього – 5 балів.
 а)  Вихід «Русалки Дністрової»;                      
б)  Бої під Лисонею;
в)  Створення ОУН;
г)  ХХІІ з’їзд КПРС;
д)  Карибська криза.       
 2. На контурній карті «Радянська Україна у 30-их рр. ХХ ст.» (див. на звороті) позначте найзначніші населені пункти (не більше 5-ти!), які підлягають перейменуванню відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки».
    Позначення кожного населеного пункту – 1 бал, обґрунтування необхідності зміни назви– 1 бал. Усього – 10 балів.
 3. У вигляді порівняльної таблиці розкрийте зміст «хрущовських» реформ управління народним господарством.
    Кількість балів – 10.
 4. Укладіть рейтинг «5 найбільших негідників світової історії першої половини ХХ ст.». Свій вибір обґрунтуйте.
     Вибір і обґрунтування кожної з позицій рейтингу – 2 бали. Усього – 10 балів.
 5. Впізнайте за описом та складіть історичний портрет особи:
…Зазнавав утисків більшовиків. Зокрема, у 1939 році енкаведисти розстріляли його брата Лева і всю його сім'ю в родинному маєтку в Прилбичах. У 1940 р. писав листи до Йосифа Сталіна та Микити Хрущова, протестуючи проти зловживань, які чинили представники радянської влади в Західній Україні. Початок німецько-радянської війни сприйняв як шанс на порятунок від більшовицького безчинства…
     Кількість балів – 15.
                                                                                  
6. Автор терміна «геноцид» Рафал Лемкін, під час одного з інтерв'ю сказав: «Я зацікавився темою геноциду тому, що він відбувався багато разів…». У Преамбулі до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покаранні за нього (прийнятій 9 грудня 1948 р.) також зазначено, що випадки геноциду мали місце протягом всієї історії людства.
    Поясніть, що таке «геноцид» (5 балів). Стисло опишіть відомі вам приклади геноциду в історії ХХ ст. (10 балів).
     Усього – 15 балів.
 7. У своїй книзі «Україна не Росія» президент України Леонід Кучма зауважив, що в ХІХ ст., як це не дивно, навіть серед німців та іспанців точилися суперечки, чи варто відносити себе до західної цивілізації.
А до якої цивілізації, на вашу думку, належить Україна? Свою відповідь обґрунтуйте.
     Кількість балів – 15.
ЗА ПОВНЕ І ПРАВИЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ – 80 БАЛІВ.


II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії   10 КЛАС

1. Вкажіть дати подій. Одна правильна відповідь – 1 бал. Усього – 5 балів.
а) взяття Бастилії; б) повстання декабристів; в) створення Братства тарасівців;
     г) відкриття залізниці Перемишль-Львів; д) Комп'єнське перемир'я.  
 2.  Назвіть події, які лідер партії кадетів П. Мілюков на засіданні IV Державної думи у 1915 р. охарактеризував «як європейський скандал».
Кількість балів – 5.
 3. Перелічіть основні причини Української революції.
Кількість балів – 10.

4. Позначте на контурній карті (див. на звороті) місця п’яти найбільш значущих, на вашу думку, боїв і битв, що відбувалися на землях нашого краю - Тернопільщини в 1914-1920 рр.

(1 бал за правильне позначення місця бою чи битви) Ваш вибір обґрунтуйте. (2 бали за кожен із боїв чи битву)

Усього – 15 балів.

                                                                                              
5. Проаналізуйте історичне джерело та заповніть у ньому прогалини (ваші відповіді, позначені відповідними цифрами, перенесіть у зошит).
Про зміни кордонів у Європі після Першої світової війни.
Із листів Джавахарлала Неру до доньки Індіри Ганді
    Подивися на нову карту Європи. Повністю зникла одна з найбільших держав – 1)_______________, – і замість неї з’явилося декілька невеликих держав... До них відносяться: 2)_________, що зберегла мізерну частину своєї попередньої території і велике славне місто 3)__________ – столицю країни; 4)___________, також в урізаному вигляді; 5)___________, до якої увійшла колишня Богемія; 6)_____________...
    Далі на північ знаходиться ще одна нова держава, правильніше, стара держава, що знову з’явилася на карті, – 7)___________. 7)__________ була створена з території Пруссії, Росії, Австрії... На північ від 7)_________ знаходяться Прибалтійські держави: 8)________, 9)__________, 10)__________, 11)________ – всі спадкоємиці колишньої царської імперії...
    Останні великі територіальні зміни в Європі – це передача провінцій 12)_________ та                               13)__________ Франції. Є й ще деякі зміни...
    Подивися на карту ще раз. Бачиш, 14)__________ повністю відрізана від Європи низкою держав. Це 8)________, 9)__________, 10)__________, 11)________, 7)___________ і 15)_____________... Більшість цих держав виникла не в результаті Версальських угод, а внаслідок радянської революції. Разом з тим, союзники вітали їх появу, оскільки вони створюють ланцюг, що відділяє 14)___________ від небільшовицької Європи.
     Кожна правильно заповнена прогалина – 1 бал. Усього – 15 балів.
 6. Складіть історичний портрет Михайла Грушевського.
     Кількість балів – 15.

7. Поширеним є твердження, що розвиток українських земель в ХІХ ст. відбувався в тих же самих формах, що і розвиток інших європейських країн. Доведіть або спростуйте наведене твердження, визначивши подібне або відмінне в розвитку українських земель і інших територій Європи.
Кількість балів – 15.

ЗА ПОВНЕ І ПРАВИЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ – 80 БАЛІВ.


II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії   9 КЛАС
 1. Вкажіть дати подій.
     Одна правильна відповідь – 1 бал. Усього – 5 балів.
 а) відкриття Америки;
б) загибель Непереможної армади;
в) Андрусівське перемир'я;
     г) битва під Берестечком;
     д) Любецький з'їзд князів.  
 2.  Завдяки чому наш край – Тернопільщину стали називати «краєм замків і фортець»? Свою думку проілюструйте конкретними історичними прикладами.
Кількість балів – 10.

3. Розкрийте суть «Українського проекту» першої половини ХІХ ст.
   Кількість балів – 10.
4. Зробивши необхідні позначення на контурній карті (див. на звороті), поясніть, чому Австрійську імперію називали «клаптиковою імперією».
   Кількість балів – 10.
                                                                                  
5. Охарактеризуйте причини поразки та наслідки революцій 1848-1849 рр.
    Кількість балів – 15.
 6. Складіть історичний портрет Івана Мазепи.
     Кількість балів – 15.
 7.  Напишіть листа від імені одного з наведених історичних діячів до його реально існуючого сучасника: Богдан Хмельницький, Іван Котляревський, Пилип Орлик, автор «Історії Русів».

У листі необхідно:

 1)         дати характеристику історичної епохи, коли жили відправник листа та  його адресат;

  2)           описати конкретну історичну подію, учасником якої був обраний герой, (вказуючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал);

      3)   сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо стосуються історичних подій, учасником чи очевидцем яких він міг бути.

 Критерії оцінювання: правильно обраний сучасник-адресат — 2 бали; детальна характеристика епохи — 5 балів; ґрунтовне висвітлення істо­ричних подій— 5 балів; питання до адресата, що демонструють знання учнем програмного історичного матеріалу — 3 бали.

Усього – 15 балів.
 
  ЗА ПОВНЕ І ПРАВИЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ – 80 БАЛІВ.


II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії   8 КЛАС

 1.  Поясніть походження і значення крилатого вислову «Іду на ви».
    Кількість балів – 5.
2.  Складіть таблицю «Відомі історичні діячі», розподіливши серед  4 номінацій: «Реформатор», «Просвітитель», «Пол­ководець», «Захисник віри» представлених «кандидатів»:
I.  Володимир Святославович. 2. Князь Святослав. 3. Мартін Лютер. 4. Василь Острозький. 5. Стефан Баторій. 6. Карл Великий. 7. Іов Борецький. 8. Петро Сагайдачний. 9. Фрідріх Барбаросса. 10. Швайпольд Фіоль.  11.Михайло Рогоза. 12. Іван Вишенський. 13. Княгиня Ольга. 14. Дмитро Вишневецький. 15. Іван Федоров. 16. Жан Кальвін. 17.Чингізхан. 18. Кирило та Мефодій. 19. Гальшка Гулевичівна. 20. Мелетій Смотрицький.
     Кількість балів – 10.
 3. Складіть план відповіді на тему «Соціально-економічні зміни в українських землях у першій половині ХVII ст.».
     Кількість балів – 15.
                                                                                   
4. Проаналізуйте причини та наслідки Берестейської церковної унії.
 Кількість балів – 15.

5. Поясніть, чому родину князів Острозьких називали «некоронованими королями Русі»? (10 балів) Який слід залишили «некороновані королі Русі» в історії  нашого краю  – Тернопільщини? (5 балів)

    Усього – 15 балів.

 6. Якби ви могли здійснити мандрівку в часі, то яку б історичну епоху вибрали та чому? Своє обґрунтування проілюструйте конкретними історичними фактами.
Кількість балів – 20.
 ЗА ПОВНЕ І ПРАВИЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ – 80 БАЛІВ.


 Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства 2015р.II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 11 КЛАС
I. Опишіть структуру правової норми.
Кількість балів – 8.
II. Порівняйте терміни «законність» та «правопорядок».
Кількість балів – 10.
III. Визначте особливості правового статусу іноземців в Україні.
Кількість балів – 10.
IV. Верховна Рада України 25 листопада 2015 року підтримала проект Постанови про перейменування села Радянське (№2733). За прийняття постанови проголосували 250 депутатів. «Перейменувати село Радянське Кременецького району Тернопільської області на село Великі Млинівці», - говориться в документі.
Що стало законодавчою підставою для прийняття даного рішення?
 Кількість балів – 10. 
V.Складіть зразок звернення до поліції.                                                                 
 Кількість балів – 10. 
VI. Проаналізуйте та розв’яжіть правові ситуації.
       За кожну правильно розв’язану ситуацію – 10 балів. Разом  – 20 балів.
   1. У день голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 р. військовослужбовець Іванчук прийшов голосувати на ту ж дільницю міста Кривого Рога, де він голосував під час парламентських виборів 2014 р.  Яким же було його здивування, коли Іванчук не виявив власного прізвища у списках виборців. Члени виборчої комісії відмовилися занести прізвище Іванчука в додаткові списки та видати йому бюлетені для голосування.
Обурений Іванчук звинуватив членів дільничної комісії у перешкоджанні здійсненню виборчого права та фальсифікації виборів. Також він негайно звернувся до правоохоронців з вимогою заарештувати фальсифікаторів виборів. З’ясувавши обставини справи, правоохоронці відмовили Іванчукові у задоволенні його вимоги
Як, відповідно до чинного законодавства України, мала бути вирішена дана ситуація?
2. Киянин Мельниченко під час своїх подорожей Тернопільщиною неодноразово зупинявся в готелі «Фортеця». Яким же було розчарування Мельниченка, коли, під час останнього проживання у «Фортеці», з готельного номера пропало його дороге туристичне спорядження!
На вимогу Мельниченка, компенсувати збитки від втрати спорядження, адміністрація готелю відповіла категоричною відмовою. Турист звернувся до суду. Яким буде рішення суду?
VII. Складіть юридичну ситуацію та запропонуйте її розв’язання, яке б ґрунтувалось на нормах права. Тема ситуації: «Житлове право».
За складання умов ситуації – не більше 6 балів (тільки при її правильному розв’язанні).
За розв`язання ситуації – 6 балів. Загалом – 12 балів.
Правильна та повна відповідь на всі завдання - 80 балів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 10 КЛАС

I. Розкрийте суть патріархальної теорії походження держави.
Кількість балів – 8.
II. Порівняйте поняття «юридична відповідальність» та «цивільно-правова відповідальність».
Кількість балів – 10.
III. Складіть схему «Систематизація правових актів».
Кількість балів – 10.
IV. Дайте загальну характеристику форм правління.
Кількість балів – 10.
V. Укладіть пам’ятку «Як зареєструватися підприємцем».
Кількість балів – 10.
VI. Проаналізуйте та розв’яжіть правові ситуації.
За кожну правильно розв’язану ситуацію – 10 балів. Разом  – 20 балів.
1. Прихильник комуністичної ідеології Чапков, виступаючи перед мільйонами телеглядачів популярного ток-шоу, категорично заперечував факт Голодомору 1932-1933 років. На його думку, ніякого голодомору, ніякого геноциду українського народу не було! Не стерпівши таких заяв, історик Правдолюбенко, тут же, в прямому ефірі, декілька разів рукою вдарив Чапкова по обличчю.
Наступного дня Чапков скликав прес-конференцію, на якій заявив про придушення свободи слова в Україні. Також він став вимагати притягнення до кримінальної відповідальності Правдолюбенка «за завдані тяжкі тілесні ушкодження».
Здійсніть правовий аналіз ситуації.
2. Після смерті мешканця міста Бережани Найди з’ясувалося, що він завчасно не склав заповіт. Також виявилося, що у нього зовсім не було родичів. Адже ще немовлям невідомі підкинули його у дитячий будинок, де Найда й виріс. Не склалося у Найди й з створенням власної сім’ї. Так і прожив все життя сам…
Взявши до уваги перелічені обставини, мешканець міста Чорткова Петренко, що товаришував з Найдою ще з дитячого будинку, звернувся до нотаріуса із заявою визнати його, Петренка, єдиним спадкоємцем померлого та передати у власність квартиру, автомобіль і все інше майно Найди. Адже Найда був його найкращим другом…
Як, відповідно до чинного законодавства України, має бути вирішено дану ситуацію?
VII. Придумайте юридичну ситуацію та запропонуйте її розв’язання, яке б ґрунтувалось на правових нормах. Тема ситуації: «Права споживачів».
За складання умов ситуації – не більше 6 балів (тільки при її правильному розв’язанні).
За розв`язання ситуації – 6 балів. Загалом – 12 балів.

Правильна та повна відповідь на всі завдання - 80 балів.


II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства  9 КЛАС
I.  Розкрийте зміст понять:
А)  Галузь права;
Б)  Підзаконний акт;
В)  Конвенція.
За кожне поняття – 5 балів. Разом  – 15 балів.
II. Визначте особливості різних видів правопорушень.
Кількість балів – 10.
III. Складіть таблицю «Конституційні права і свободи людини та громадянина».
Кількість балів – 15.
IV. Дайте стислу характеристику Загальній декларації прав людини.
Кількість балів – 10.           
V. Укладіть пам’ятку «Як і де знайти правовий документ».
Кількість балів – 10.
VI.  Проаналізуйте та розв’яжіть правові ситуації.
За кожну правильно розв’язану ситуацію – 10 балів. Разом  – 20 балів.
1. Мисливець Попадюк вночі почув, що хтось намагається відчинити вхідні двері його дому. Попадюк схопив рушницю та став кричати, що буде стріляти. У цей момент у будинок вдерлися двоє молодиків. Попадюк вистрелив один раз у напрямку дверей. Один із непроханих гостей впав мертвим, інший став просити не стріляти в нього. Проте наляканий мисливець зробив ще кілька пострілів навмання, поранивши молодика. Саме в цей момент прибули працівники патрульної поліції та затримали пораненого непроханого гостя та озброєного Попадюка.
Як будуть кваліфіковані дії Попадюка?
2. Під час проведення 25 жовтня 2015 року місцевих виборів, Безродному було відмовлено у праві проголосувати на підставі того, що він подав заяву про вихід із громадянства України, а також вже розпочато процес оформлення усіх необхідних документів.
Якими є підстави припинення громадянства України? Які  державні  органи  України  вирішують  питання  громадянства? Чи  правомірна  відмова Безродному в реалізації його виборчого права?
Правильна та повна відповідь на всі завдання - 80 балів.

ІI етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства                    11 клас4. Чому позбавлення спеціаль­ного права вважається особисто-майновим стягненням?

5. Чому представництво рай­онними й обласними радами спільних інтересів територіальних громад пов'язане з деякими юри­дичними проблемами?
6. Прийнято вважати, що ма­теріальна відповідальність на відміну від дисциплінарної має под­війний характер. Чому?
7. Прийнято вважати, що тру­дова дисципліна має подвійний ха­рактер. Чому?
8. Відповідно до Закону Украї­ни «Про оплату праці» розрізняють основну і додаткову заробітну пла­ту та інші заохочувальні й компен­саційні виплати. Такий поділ на 3 частини до певної міри суперечить природі заробітної плати. Чому?
9. Чому добровільне повернен­ня украдених речей особою, яка їх викрала, не може вважатися добро­вільною відмовою від доведення злочину до кінця?
10. Вчинення злочину щодо ма­лолітнього є обставиною, що обтя­жує покарання, але вбивство маті­р'ю своєї новонародженої дитини вважається умисним вбивством з привілейованим складом. Чому?

ІІІ. Порівняйте поняття «прямі вибори» - «непрямі вибори».
Кількість балів - 10.

ІV. Розв’яжіть правові ситуації.
Кожна ситуація оцінюється у 10 балів. Усього - 20 балів.

1. Визначте, у якій із нижче запропонованих ситуацій, має місце укладення фіктивного шлюбу, а в яких «шлюбу за розрахунком». Свою відповідь поясніть і з’ясуйте, чим різняться ці два шлюби.

2. 25 серпня 2014 р. слюсар Борис подав заяву про розірвання трудового договору з 8 вересня 2014 р. Роботодавець погодився звільнити Бориса з 1 вересня. Останній не заперечував. Однак, у зв’язку з певними обставинами 29 серпня Борис передумав розривати трудовий договір із роботодавцем і звернувся до роботодавця із письмовою заявою, у якій відкликав свою попередню заяву. У відповідь роботодавець заявив йому, що оскільки він дозволив Борису розірвати трудовий договір із підприємством до закінчення строку попередження,  то, це означає, що трудовий договір припиняється за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП). Анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це роботодавця і працівника. Оскільки цього не сталося, 1 вересня 2014 р. трудовий договір було розірвано з Борисом за п.1 ст. 36 КЗпП. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Організаційно-діяльнісна локація освітнього трансфермістечка інноваційних можливостей

 17 листопада 2022 року у форматі відеоконференції Zoom відбулася організаційно-діяльнісна локація освітнього трансфермістечка інноваційних ...